Forside ::  Conditions of Use

Conditions of Use

VILKÅR OG BETINGELSER


Betingelser
Disse Betingelser gælder for leverancer fra eSTORE.
SDSA og gør meget ud af at beskytte brugernes persondata.
Når du køber produkter fra eSTORE ("Produkter"), er det en betingelse, at du accepterer databeskyttelsespolitikken. Du kan idatabeskyttelsespolitikken finde oplysninger om, hvordan SDSA indsamler og bruger personoplysninger fra brugerne af eSTORE.
Såfremt du via eSTORE køber Produkter fra SDSA, vil dette køb være omfattet af disse Betingelser. Du bedes omhyggeligt læse disse Betingelser, før du bestiller Produkter fra eSTORE. Du skal vide, at hvis du bestiller Produkter, accepterer du at være omfattet af disse Betingelser.
DSA's Salgsbetingelser ("Salgsbetingelser")
1. Om disse Salgsbetingelser
Disse Salgsbetingelser gælder for alle ordrer og køb hos eSTORE ("Produkter").
Hvad angår købene i eSTORE, kommunikerer SDSA elektronisk, idet de enten sender en e-mail eller laver et elektronisk opslag i eSTORE. Ved at anvende denne online-butik accepterer du, at alle hensigtserklæringer, meddelelser, offentliggørelser og andre oplysninger leveres elektronisk, medmindre det ved lov kræves, at oplysningerne skal gives skriftligt. Disse Salgsbetingelser vil til enhver tid kunne blive ændret, og deres seneste ikrafttrædelsesdato fremgår af eSTOREs hjemmeside.
Såfremt der sker ændringer i Salgsbetingelserne, vil disse ændringer være gældende for ordrer, der afgives på eller efter ændringernes ikrafttrædelsesdato, forudsat at det på datoen for afgivelsen af ordren fremgår af hjemmesiden, at de ændrede Salgsbetingelser er gældende på det tidspunkt. Før du afgiver en ordre på Produkter, vil du få rimelig mulighed for at læse disse Salgsbetingelser, og du vil blive bedt om at acceptere dem.
HVIS DU IKKE FØLER DIG I STAND TIL AT ACCEPTERE DISSE SALGSBETINGELSER, KAN DU IKKE KØBE DE PRODUKTER, DER SÆLGES PÅ ESTORE.

2. Din personlige konto
Du vil skulle oprette en brugerkonto (personligt bruger-ID eller brugernavn). Du er selv ansvarlig for at holde dit brugernavn og password fortroligt og for at begrænse adgangen til dit brugernavn, password og konto, og du accepterer at påtage dig ansvaret for alle de aktiviteter og køb, der sker på din konto, medmindre sådanne aktiviteter eller køb udføres af en udenforstående tredjemand, der har skaffet sig adgang til din konto på en måde, der ikke skyldes uagtsomhed eller forsømmelse fra din side.

3. Afgivelse af en ordre
For at kunne købe Produkter skal du:
• have accepteret disse Salgsbetingelser og databeskyttelsespolitikken,
• forsynes os med dit navn og adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, betalingsoplysninger og andre obligatoriske oplysninger,
• forsyne os med en gyldig leveringsadresse (bemærk, at SDSA ikke er i stand til at levere til postboks-adresser og automatiserede pakkedistributionscentre. Vores ordrer sendes med kurér, hvor der kræves underskrift ved levering),
• være ejer eller autoriseret indehaver af et gyldigt betalings-/kreditkort til køb af Produkterne, såfremt du betaler med betalings-/kreditkort, eller være indehaver af en gyldig PayPal-konto til køb af Produkterne, såfremt du betaler med Paypal, og
• have retshabilitet til et indgå bindende kontrakter.
Du kan afgive en ordre ved at fortsætte til checkud-siden efter at have klikket på knappen "TILFØJ TIL INDKØBSKURVEN".
Du er enig i, at din(e) ordre(r) er et tilbud om at købe de(t) i din ordre anførte Produkt(er) i overensstemmelse med Salgsbetingelserne.
Hver enkelt ordre på et Produkt anses for at være et separat køb. Alle ordrer er derefter betinget af SDSA's godkendelse, og SDSA forbeholder sig ret til at undlade at godkende ordrer, uden at SDSA er nødt til at anføre en årsag hertil (herunder men ikke begrænset til ordrer, hvor der er mistanke om bedrageri). Såfremt SDSA ikke godkender din ordre, vil du blive orienteret om dette.
Du vil blive givet mulighed for at gennemgå din(e) ordre(r), læse og acceptere Salgsbetingelserne, tjekke den samlede pris og indholdet af din(e) ordre(r) samt de oplysninger, du har afgivet, og du vil få mulighed for at rette eventuelle fejl, før du bekræfter din(e) ordre(r).
4. Ordrebehandling og kontraktsindgåelse
Så snart du har færdiggjort din(e) ordre(r) i eSTORE i overensstemmelse med de instruktioner, der er tilgængelige på hjemmesiden i forbindelse med online-ordreprocessen, vil SDSA sende en e-mail til den e-mail-adresse, du har oplyst, der bekræfter modtagelsen af ordre(n) og indeholder en nærmere beskrivelse af de(t) bestilte Produkt(er) (e-mail til bekræftelse af ordremodtagelsen).
Denne e-mail skal ikke anses for at være en godkendelse af din(e) ordrer - kun en bekræftelse af, at SDSA har modtaget den/dem.
Kontrakten mellem dig og SDSA vil først blive indgået, når SDSA sender dig en e-mail, der bekræfter, at Produktet/Produkterne er blevet afsendt (e-mail til bekræftelse af afsendelsen).
Kontrakten vedrører kun de Produkter, der er omfattet af den e-mail, der bekræfter afsendelsen. Vi er først forpligtet til at levere eventuelle andre Produkter, der måtte have indgået i din ordre, når afsendelsen af disse Produkter er blevet bekræftet i en separat e-mail.
Der er ikke hos SDSA mulighed for, at man kan gå ind og se hver eneste version af disse Salgsbetingelser, men SDSA sender dig istedet de gældende Salgsbetingelser sammen med den e-mail, der bekræfter ordremodtagelsen.Indtil du har modtaget den e-mail, der bekræfter afsendelsen, kan du til enhver tid annullere din ordre ved at kontakte SDSA's Kundeservice for eSTORE. Hvis du ønsker at annullere din ordre efter at have modtaget den e-mail, der bekræfter afsendelsen, henvises du til afsnit 11 vedrørende Fortrydelsesret - returnering og tilbagebetaling.
Se også vores Imprint.
5. Priser, forsendelse og håndtering, skatter og afgifter
Den pris, der opkræves for et Produkt, er den pris, der fremgår af Produktets individuelle informations-/præsentationsside på det tidspunkt, hvor din ordre afgives, og prisen vil også blive anført både på den bekræftelsesside, som du får vist efter gennemførelsen af din ordre, og i den e-mail, der bekræfter ordremodtagelsen.
Du bekræfter, at selv efter at SDSA har sendt dig en e-mail med bekræftelse af afsendelsen, gælder det, at hvis en pris er åbenlyst forkert, og hvis det med rimelighed kan forlanges, at du burde have opdaget den forkerte pris, så er SDSA ikke forpligtet til at levere det pågældende Produkt til dig til den ukorrekte (lavere) pris.
Priserne for Produkterne er inklusive moms og eventuelle andre gældende skatter og afgifter, men eksklusive udgifter til forsendelse og håndtering.
De separate udgifter til forsendelse, håndtering og hertil knyttet moms og andre skatter og afgifter vil blive vist på et sammenfattende skærmbillede, før du færdiggør din ordre, samt i den e-mail, der bekræfter modtagelsen af din ordre. Forsendelsesudgifterne afhænger af det leveringssted og den leveringsmetode, som du vælger i checkud-processen.
Priserne for Produkterne og for forsendelse og håndtering vil til enhver tid kunne blive ændret, men sådanne ændringer vil normalt ikke have nogen indvirkning på de ordrer, hvor vi allerede har sendt dig en e-mail, der bekræfter afsendelsen (undtagen hvis en pris er åbenlyst forkert som beskrevet ovenfor).
6. Betaling
Betaling skal ske via en af følgende metoder, som du vælger i forbindelse med checkud-processen: Dankort VISA, MasterCard og/eller Paypal.
Afhængig af den betalingsmetode, du vælger, vil betalingen blive gennemført i enten ét (Paypal) eller to trin (kreditkort).
For så vidt angår kreditkort (Visa, MasterCard), bliver der på checkud-tidspunktet reserveret et beløb, hvilket kaldes "autorisering". Godkendte kredit- og betalingskort er ligeledes opremset nederst på siden på eSTORE. Såfremt SDSA ikke modtager autoriseringen, forbeholder SDSA sig ret til at annullere din ordre. Værdien af dit/dine køb vil blive afregnet fra det pågældende kort, så snart SDSA har sendt dig den e-mail, der bekræfter afsendelsen.
For så vidt angår Paypal, vil værdien af dit/dine køb blive afregnet på checkud-tidspunktet.

7. Levering
For lagervarer bør du normalt regne med 5-10 hverdage til standardlevering og 1-2 hverdage til ekspres levering, forudsat at din betaling modtages senest kl. 15.00 på den dag, hvor ordren afgives. Levering vil under alle omstændigheder finde sted inden for 30 dage efter afsendelse af den e-mail, der bekræfter afsendelsen.
Hvis SDSA ikke kan levere din ordre inden for den periode, der er anført i den e-mail, der bekræfter afsendelsen, vil de kontakte dig. Du kan i så fald vælge at annullere din ordre, hvorefter SDSA vil refundere beløbet fuldt ud.
SDSA forbeholder sig ret til at benytte en anden fragtmand til at levere din ordre. Hvis der ønskes Ekspres Levering, bedes du vælge dette som forsendelsesmåde.
Forud for hver levering vil du modtage din Faktura pr. e-mail.
Såfremt du uden rimelig grund afviser levering eller forsinker modtagelsen af leveringen, efter at SDSA har orienteret dig om, at de har forsøgt at levere de bestilte varer til dig, eller hvis du har forsynet dem med en ukorrekt leveringsadresse, der resulterer i fejlslagen levering, vil pakken blive returneret til SDSA, der dermed vil blive fritaget for sin forpligtelse til at levere varerne inden for leveringsfristen.
Vores ordrer sendes via DHL (standardlevering) eller UPS (ekspres levering), og der skal kvitteres for disse ved leveringen. Hvis der ikke er nogen tilstede, der kan kvittere for leveringen, vil pakken blive returneret til DHL's (eller UPS's) lager, og der vil blive efterladt et kort med kontaktoplysninger i din postkasse. DHL (eller UPS) vil foretage endnu et leveringsforsøg den efterfølgende hverdag. Såfremt andet leveringsforsøg også er forgæves, efterlader chaufføren et kort med DHL's (eller UPS's) kontaktoplysninger, således at du kan aftale levering, når det passer dig. Bemærk venligst, at din ordre bliver stående på DHL's (eller UPS's) lager i 10 hverdage fra første leveringsforsøg.
SDSA kan ikke holdes ansvarlig for eventuel forsinket eller manglende levering, hvis dette skyldes omstændigheder, der ligger uden for SDSA's rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til krigs- eller terrorhandlinger, strejker, nationale eller lokale nødsituationer, svigtende transportfaciliteter, strøm- eller forsyningssvigt, jordskælv eller andre naturkatastrofer, eller hvis det skyldes din udsættelse eller forsinkelse af leveringen.

8. Produkter på lager
SDSA gør sig rimelige anstrengelser for at sikre, at de Produkter, du bestiller fra eSTORE, kan leveres. Produkterne udbydes dog til salg efter princippet "først ind, først ud", og kun så længe de er på lager.
Hvis det Produkt, du ønsker at bestille, ikke er på lager, vil du teknisk blive forhindret i at gennemføre bestillingsprocessen. Endvidere kan det i undtagelsestilfælde og under uforudsigelige omstændigheder ske, at et Produkt, der på hjemmesiden står til at være på lager, udgår fra lageret, efter at du har afgivet din ordre. I så fald vil kontrakten mellem dig og SDSA IKKE blive indgået, hvilket du vil blive orienteret om, og Produktet vil ikke indgå i den e-mail, der bekræfter afsendelsen. Såfremt du har foretaget betaling forud for meddelelsen om, at Produktet er udgået af lageret (f.eks. med PayPal), vil SDSA refundere eventuelle betalte beløb snarest muligt og under alle omstændigheder inden for 14 dage efter, at SDSA har orienteret dig om, at Produktet er udgået af lageret.

9. Egnethed, produktoplysninger
Når du afgiver en ordre, bedes du sikre dig, at de Produkter, du køber, egner sig til det formål, som du har til hensigt at bruge dem til. Du bedes anvende eSTORE som dit udgangspunkt, når du tjekker Produkternes egnethed. Såfremt der skulle være forskel på indholdet af eSTORE og indholdet af andre hjemmesider (eller andre informationskilder), vil det være den egnethed, som er beskrevet på eSTORE på købstidspunktet, der vil have forrang. Du bedes bemærke, at på grund af begrænsninger i visningen på skærmen kan den præcise farve, størrelse og design på de genstande, der vises på din skærm, afvige fra genstandenes faktiske udseende.
Hvis de Produkter, du har modtaget, ikke svarer til dem, du har bestilt, eller hvis din leverance ikke er komplet eller er beskadiget under transport, bedes du omgående kontakte SDSA's enten pr. e-mail eller pr. telefon.

10. Ejendomsret til Produkter
Riskoen for og ejendomsretten til produkterne overgår fra SDSA til dig på leveringstidspunktet.

11. Fortrydelsesret – returnering og tilbagebetaling samt ombytning
Juridiske konsekvenser ved at udnytte fortrydelsesretten Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke eventuelle ekstraomkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor vi modtager meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi foretager denne refusion ved brug af det samme betalingsmiddel, som du benyttede i forbindelse med den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet. Under alle omstændigheder vil der ikke påløbe nogen gebyrer i forbindelse med refusionen. Vi er berettiget til at tilbageholde refusionsbeløbet indtil det tidspunkt, hvor vi enten har modtaget varerne retur eller har modtaget dokumentation fra dig på, at du har returneret varerne. Du skal returnere varerne via vores logistikpartner Cycleon eller udlevere varerne til os uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du orienterer os om din beslutning om at fortryde denne aftale. Tidsfristen overholdes, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi bærer risikoen og omkostningerne ved returneringen af varerne, forudsat at du gør brug af vores logistikpartner Cycleon i forbindelse med returneringen. Hvis du vælger at returnere varerne på en anden måde, bærer du selv risikoen og omkostningerne ved returneringen.

Returnering og tilbagebetaling - reklamationspolitik
Hvis du af en eller anden grund ikke er helt tilfreds med dit køb fra eSTORE DK, kan du - uagtet din ret til at fortryde et køb - inden for 30 dage fra modtagelsen returnere en vare, der er købt hos eSTORE DK, og få tilbagebetalt købesummen (med fradrag af de oprindelige leveringsomkostninger). Hvis du returnerer alle de varer, du har købt, betaler vi returneringsomkostningerne, forudsat at du til returneringen benytter vores returlogistik-partner Cycleon. Hvis du vælger kun at returnere nogle af de købte varer og/eller at anvende en anden forsendelsesmetode til de returnerede varer, bærer du selv omkostningerne til returneringen.
Hvis du ikke returnerer Produktet i henhold til denne supplerende returret, forbeholder SDSA sig ret til at opkræve dig et beløb til dækning af de omkostninger, som SDSA direkte har pådraget sig ved at arrangere afhentningen. SDSA forbeholder sig ret til at søge erstatning fra dig for Produkter, der returneres i brugt eller beskadiget stand.
Så snart SDSA har modtaget og valideret de af dig returnerede varer, sender SDSA dig en bekræftelse af modtagelsen pr. e-mail. Tilbagebetalingen vil derefter blive behandlet af SDSA og bekræftet pr. e-mail. Du skal regne med, at SDSA skal bruge op til fjorten (14) dage efter modtagelsen af din e-mail til at behandle din tilbagebetaling (gælder dog ikke juleperioder og andre travle perioder).
Hvis du ønsker at returnere flere Produkter, der er modtaget i samme ordreforsendelse, er du nødt til at returnere alle Produkterne i én forsendelse, hvor fragten så vil være gratis.
SDSA vil efter dit eget valg også kunne tilbyde dig følgende muligheder som et alternativ til din ret til tilbagebetaling:
• du kan specifikt bemyndige SDSA til at levere et andet Produkt til erstatning af det første; eller
• du kan specifikt bemyndige SDSA til at udstede et tilgodebevis.
Disse muligheder er valgfri for dig og kræver dit udtrykkelige samtykke.
Ombytning
Hvis du ønsker at ombytte en vare til en anden størrelse venligst kontakt vores kundeservice. Det er vigtigt, at du oplyser os om, hvilket produkt det drejer sig om, og hvilken størrelse du ønsker den ombyttet til. Når vi modtager din vare, sender vi naturligvis din nye vare fragtfrit. Ombytning er også mulig i Concept Stores. Find nærmeste Concept Store.

12. Lovmæssige rettigheder
Du er i henhold til loven dækket af en garanti, hvis den købte vare er mangelfuld. I så fald kan du
1. kræve afhjælpning (efter eget valg enten udbedring af manglen eller levering af en vare uden mangler, medmindre en sådan udbedring eller levering ikke er mulig eller rimelig),
2. såfremt der ikke kan kræves afhjælpning - opsige aftalen eller modtage et nedslag i købsprisen, og
3. kræve skadeserstatning.
Den købte vare er fri for væsentlige mangler, hvis den på leveringstidspunktet har den aftalte kvalitet. I det omfang kvaliteten ikke er aftalt, er den købte vare fri for væsentlige mangler
1. hvis den er egnet til den anvendelse, som er påtænkt i henhold til kontrakten, og/eller
2. hvis den er egnet til sædvanlig brug, og hvis varens kvalitet er sædvanlig for varer af samme art, og hvis kunden må forvente denne kvalitet for en vare af denne type.
SDSA bærer alle de udgifter, der er forbundet med afhjælpningen, herunder særligt transport samt reparatørernes rejse-, arbejds- og materialeomkostninger. SDSA kan afvise at yde den af dig valgte afhjælpning, hvis den valgte type afhjælpning kun er mulig mod afholdelse af uforholdsmæssigt store udgifter. I denne forbindelse skal der især (men uden begrænsning) tages højde for værdien af varen uden mangler, betydningen af manglen og spørgsmålet om, hvorvidt den alternative form for afhjælpning er mulig uden væsentlig ulempe for dig. Dit krav begrænses i så fald til den alternative form for afhjælpning. Dette påvirker ikke SDSA's ret til også at afvise den alternative form for afhjælpning, såfremt betingelserne i 1. pkt. er opfyldt. Hvis SDSA som led i afhjælpningen leverer en mangelfri vare, kan SDSA forlange, at den mangelfulde vare returneres.
Du vil kun kunne fremsætte krav i relation til mangler ved en købt vare, hvis du rapporterer manglen til SDSA uden unødigt ophold efter, at du har opdaget manglen eller med rimelighed burde have opdaget manglen. Hvis du aflægger en sådan rapport inden for to måneder efter opdagelsen af manglen, anses dette for at være sket rettidigt.
Du bedes gemme din ordrebekræftelse/faktura eller udlevere den til gavemodtageren som originalt købsbevis.
Hvis du på dit PANDORA-armbånd bruger charms, der er kopiprodukter, eller som er af et andet fabrikat, kan dette beskadige det unikke trådningssystem. SDSA påtager sig ikke noget ansvar under garantien eller anden form for ansvar for mangler, der skyldes sådan brug.

13. Ansvar
Disse Salgsbetingelser beskriver det fulde omfang af SDSA's forpligtelser i forbindelse med Salget af Produkterne. Specielt bærer SDSA ikke noget ansvar for at sikre, at Produkterne egner sig til dine formål.
SDSA er ikke ansvarlig for indirekte tab, der er en følgevirkning af dit primære tab eller din primære skade, og som ikke med rimelighed kan forudses af dig eller af SDSA, herunder men ikke begrænset til tab af forventet opsparing, tab af indkomst, overskud, kontrakter, virksomhed eller forventet opsparing, tab af data, tab af goodwill eller omdømme, eller for eventuelt tab eller skade af nogen slags eller for noget krav fra din og/eller tredjemands side, medmindre dette udtrykkeligt er beskrevet heri, og medmindre der er tale om skadeserstatning som følge af SDSA's ansvar for dødsfald eller personskade, der skyldes SDSA's eller dets medarbejderes forsæt eller uagtsomhed, [eller] skadeserstatning som følge af SDSA's eller dets medarbejderes forsæt eller grove uagtsomhed.
INTET I DISSE SALGSBETINGELSER HAR NOGEN INDVIRKNING PÅ DINE UFRAVIGELIGE JURIDISKE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER.
14. Bestemmelsernes uafhængighed
Såfremt en bestemmelse i disse Salgsbetingelser vurderes at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse anses for udskilt fra Salgsbetingelserne og skal ikke have nogen indvirkning på de øvrige bestemmelsers gyldighed eller retskraft. Den ulovlige, ugyldige eller ikke-retskraftige bestemmelse skal i så fald erstattes af en gyldig bestemmelse, der i videst mulige omfang afspejler den økonomiske hensigt og formålet med den oprindelige bestemmelse.

14. Lovvalg
Disse Salgsbetinger samt dit køb af produkter fra SDSA via eSTORE er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.
Eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå i forbindelse med disse Salgsbetingelser eller dit køb af Produkter fra SDSA (herunder tvister eller krav uden for kontrakt) vil skulle afgøres ved de danske domstole som værneting. Dette har ikke nogen indflydelse på den eventuelle juridiske ret, som du som forbruger måtte have til at rejse en sag ved dit lokale værneting.
Betingelser og returpolitik:
Betingelserne for eSTORE gælder for alle ordrer og leverancer via denne hjemmeside. Disse betingelser beskriver vores kunders rettigheder, herunder garantier og returpolitik.
Back

Copyright © 2019 www.pomwa.com. Powered by pomwa.com